Zakończył się II etap prac konserwatorsko-restauratorskich kamiennej kapliczki słupowej z 1874 roku położonej w Podłopieniu, który dofinansowany został w ramach konkursu Kapliczki Małopolski. Koszt inwestycji to ponad 26 000 zł w tym dofinansowanie w kwocie 10 000 zł Gmina Tymbark otrzymała z budżetu województwa małopolskiego.


Przypomnijmy, że remont kapliczki rozpoczęto w roku 2019 kiedy to zdemontowano obiekt i przetransportowano go do pracowni, wykonano konserwację techniczną i nowy fundamentu oraz rekonstrukcję podstawy krzyża.


W roku 2020 prowadzono prace związane z konserwację estetyczną elementów rzeźbiarskich obiektu i detalu prostego, wykonano nowy daszek oraz opracowano dokumentację konserwatorską.


Dzięki przeprowadzonej konserwacji zlikwidowano odchylenia kapliczki od pionu, grożące jej zawaleniem, zatrzymano proces niszczenia kamienia i zabezpieczono substancję zabytkową. Dzięki konserwacji przywrócono walory estetyczne obiektu zatarte przez nieprofesjonalne przemalowania oraz usunięto późniejsze dodatki, zacierające pierwotne założenie plastyczne kapliczki.

Poniżej przedstawiamy stan kapliczki przed i po remoncie (fot. Henryk Pawłowski, Marta Kalata-Pawłowska).


Kamienna kapliczka słupowa z piaskowca położna w  Podłopieniu (osiedle Bogaczówka) wykonana została w 1874 roku jako fundacja Wojciecha i Katarzyny Kuców. Według przekazów rodzinnych kapliczkę ufundowano w podzięce za ocalenie z trwającej w owym czasie w Tymbarku i okolicach zarazy. Dobór świętych przedstawionych na kapliczce (Jana, Wincentego, Katarzyny, Marcina, Wojciecha, Mikołaja) nie jest przypadkowy są to patroni fundatorów oraz ich dzieci.

Kolejna kapliczka odzyskała dawny blask