Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu, które odbędzie się 12 marca 2021 r. (piątek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tymbarku.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Omówienie propozycji do kalendarza imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych w Gminie Tymbark na rok 2021.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji
/-/ Krzysztof Wiśniowski