Liczna grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w II Powiatowym Interdyscyplinarnym Konkursie Filozoficznym Odważ się być Mądrym# Sapere Aude! Konkurs został zorganizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.


Organizatorzy podkreślali, że celem konkursu było kształtowanie filozoficznych zainteresowań młodzieży, rozwijanie samodzielnego myślenia uczniów oraz formowanie ich wrażliwości poznawczej i moralnej.


Podczas podsumowania wyników konkursu Małopolska Kurator Oświaty stwierdziła, że jest to trudny konkurs i gratulowała udziału w nim dzieci i młodzieży oraz wskazywała na duże znaczenie pracy nauczycieli podczas przygotowania do konkursu.


Pomimo obostrzeń związanych z pandemią, w dniu 24 marca 2021 r., w bibliotece Szkoły Podstawowej w Tymbarku zorganizowano spotkanie dla uczniów – laureatów, połączone z wręczeniem nagród.


Nagrody konkursu filozoficznego wręczyli: przedstawicielka organizatora konkursu – I Liceum im. Władysława Orkana – pani Anna Smaga-Trojanowska (Radna Gminy Tymbark) oraz Wójt Gminy Tymbark dr Paweł Ptaszek – jeden z patronów honorowych konkursu.


Dyrektor szkoły Tomasz Zieliński podkreślił duże znaczenie czytania książek, które ułatwia samodzielne i kreatywne myślenie w życiu – Odważ się być mądrym! – zgodnie z przesłaniem konkursu.

Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek gratulował wszystkim nagrodzonym uczniom i nauczycielom oraz życzył dalszych sukcesów w pracy.


Uczniów naszej szkoły przygotowały panie: Agata Czaja, Marta Florek, Jowita Janik, Urszula Duda. A oto wyniki

I kategoria wiekowa – klasy od IV do VI szkoły podstawowej

TematDo jakich filozoficznych refleksji skłoniła Cię lektura wybranej baśni H. Andersena lub Ch. Perraulta?

 III miejsce Aleksandra Kościsz – uczennica klasy 6

Wyróżnienia:

Emilia Kurek – uczennica klasy 4

Forma plastyczna: ilustracja do wybranej bajki, plakat, komiks

III miejsce Oliwia Leśniak – klasa 4b

III miejsce Karolina Trzópek – klasa 4a

Wyróżnienie:

Laura Wilczyńska – klasa 4c

II kategoria wiekowa: klasy 7/8 szkoły podstawowej:

Forma: esej lub rozprawka. Nagrody specjalne dla zwycięzców w tej kategorii ufundował Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek.

II miejsce Nikola Ślusarczyk i Zuzanna Obrzud – klasa 8a

III miejsce Joanna Trzópek – klasa 8b

Jowita Janik