Trwają zebrania sprawozdawczo-wyborcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych Gminy Tymbark. W minioną sobotę obradowali strażacy z Podłopienia i Zawadki. Wszystkie zebrania odbywają się w reżimie sanitarnym.

Skład zarządu na kolejną kilkuletnią kadencję w OSP Podłopień przedstawia się następująco:
 • Prezes – Jacek Atłas
 • Wiceprezes – naczelnik Piotr Czyrnek
 • Zastępca naczelnika – Tomasz Puchała
 • Sekretarz – Stanisław Puchała
 • Skarbnik – Robert Duda
 • Gospodarz – Jerzy Zwierczyk
 • Kronikarz – Karol Czyrnek
 • Członek zarządu – Szymon Miśkowiec

Komisję rewizyjną tworzą: Mateusz Hochoł – przewodniczący, Bartosz Smaga – wiceprzewodniczący i Wojciech Puchała – sekretarz.


Natomiast w jednostce OSP Zawadka w skład zarządu wchodzą:

 • Prezes – Marian Klimek
 • Wiceprezes – Zbigniew Kordeczka
 • Naczelnik – Janusz Krzyściak
 • Zastępca naczelnika – Andrzej Bokowy
 • Sekretarz – Wojciech Bokowy
 • Skarbnik – Grzegorz Klimek
 • Członek zarządu – Czesław Malarz

W skład komisji rewizyjnej weszli: Stanisław Malarz, Piotr Rapacz oraz Wiesław Bokowy.


Przypomnijmy, że w ubiegłym roku na wieczną wartę z szeregów OSP odeszła Maria Kordeczka tak bardzo zasłużona dla miejscowej jednostki i Gminy Tymbark.

Wszystkim druhnom i druhom składamy serdeczne podziękowania za dotychczasową społeczną służbę na rzecz naszej lokalnej społeczności oraz życzymy wszelkiej pomyślności w realizacji dalszych zamierzeń i osiągnieciu wyznaczonych celów.

Robert Nowak