Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku informuje, że nadal realizuje rządowy program WSPIERAJ SENIORA, który kierowany  jest  do Seniorów mający 70 lat i więcej, zamieszkujących Gminę Tymbark, którzy potrzebują pomocy i wsparcia.

Jak uzyskać pomoc:


  • należy zadzwonić na infolinię: 22 505 11 11 i zgłosić decyzję o pozostaniu w domu dla własnego bezpieczeństwa oraz wskazać jakiego wsparcia się oczekuje tj. zrobienia zakupów, wyprowadzenia psa, umówienia wizyty lekarskiej, wykupienia leków itp.;
  • Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu Gminy skontaktują się z Seniorem w celu ustalenia pomocy.


Osoby poniżej 70 lat również mogą uzyskać pomoc po kontakcie z pracownikami GOPS.


Dodatkowe informacji na temat programu można uzyskać bezpośrednio u pracowników GOPS-u  pod numerem tel. 18 33 25 322, 693 721 301 lub klikając w link:  https://wspierajseniora.pl/ .