Głębokie wyrazy współczucia oraz słowa otuchy

Pani Marii Pali

Zastępcy Kierownika USC w Tymbarku

z powodu śmierci

męża śp. Stanisława Pali

składają

w imieniu Samorządu Gminy Tymbark


Przewodnicząca Rady Gminy                       Wójt Gminy Tymbark

Stanisława Urbańska                                        Paweł Ptaszek