16 kwietnia 2021 r. zakończyła się 45. edycja Olimpiady Języka Angielskiego dla Juniorów organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu. W tym niezwykle trudnym i wieloetapowym konkursie wzięło udział dwoje uczniów ze Szkoły Podstawowej w Tymbarku, zdobywając tytuły Laureatów. Byli to Anna Surdziel z klasy VIIa oraz Szymon Surdziel z klasy VIIIb. Ich opiekunem była pani mgr Elżbieta Tokarczyk.


Olimpiada jak co roku składała się z trzech etapów, podzielonych na kilka części. Pośród nich były testy pisemne wykonywane w szkole, testy online z kamerami, spersonalizowane testy na platformie Moodle, egzaminy ustne z użyciem komunikatorów, nagranie kilkuminutowego filmiku z wypowiedzią na podane tematy, rozmowa na temat przeczytanej lektury (w tym roku „Wehikuł czasu” Herberta George’a Wellsa), a także egzamin ustny z wiedzy w zakresie historii, kultury, polityki oraz tradycji krajów anglojęzycznych.


Sponsorami Olimpiady są Ministerstwo Edukacji Narodowej, Liceum Akademickie linde.edu.pl oraz Wyższa Szkoła Języków Obcych im.Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu. Laureaci są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego oraz mają ułatwiony wstęp do wybranej szkoły średniej. Specyfika przeprowadzenia tegorocznej olimpiady wynikała z obostrzeń związanych z trwającą pandemią COVID 19, a utrudnienia, którym sprostali nasi uczniowie, napawają nas tym większą dumą.


Gratulujemy!