W minioną sobotę, 19 czerwca, Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Tymbarku świętowała jubileusz 30-lecia swojej działalności. Obchody rozpoczęła Msza Święta w Kościele Parafialnym w Tymbarku, którą sprawował Proboszcz Parafii Tymbark ks. Jan Banach, a w jej oprawę włączyli się uczniowie szkoły.


Druga część uroczystości miała miejsce na placu przy szkole muzycznej, był to koncert plenerowy uczniów Społecznej Szkoły Publicznej I stopnia w Tymbarku. W obchodach jubileuszu udział wzięła społeczność szkolna: uczniowie, nauczyciele, rodzice, jak również absolwenci szkoły oraz zaproszeni goście, wśród których nie mogło zabraknąć przedstawicieli tymbarskiego samorządu. Gminę Tymbark reprezentowali: Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek i Przewodnicząca Rady Gminy Stanisława Urbańska, którzy złożyli na ręce Dyrektora Szkoły - Pani Haliny Waszkiewicz-Rosiek oraz Prezesa Samodzielnego Koła Terenowego Nr 99 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Tymbarku - Pani Ireny Wilczek-Sowy serdeczne gratulacje, życzenia i podziękowania.
"Tymbarska Szkoła Muzyczna jest znaną i cenioną placówką oświatową i wspaniałą wizytówką naszej gminy, która wykształciła wielu wybitnych artystów rozpoznawanych nie tylko w Polsce, ale także poza granicami kraju. W tym szczególnym dniu dziękujemy Paniom i całemu gronu pedagogicznemu za zaangażowanie i wytrwałą pracę na rzecz rozwijania zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży z Gminy Tymbark" – podkreślali przedstawiciele tymbarskiego samorządu.
źródło fot. tymbark.in