14 kwietnia 2021 roku przeprowadzono Gminny Konkurs Ortograficzny„O Złote Pióro Wójta”. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbyło się 28 kwietnia 2021 roku w Bibliotece Publicznej w Tymbarku.

         Organizatorem konkursu była: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce. Celem konkursu było popularyzowanie praktycznego stosowania zasad poprawnej polszczyzny, budzenie szacunku do języka ojczystego oraz przede wszystkim wytworzenie wśród uczniów  motywacji do nauki ortografii. Konkurs przeprowadzono w trzech kategoriach:klasy: II - III, IV - VI oraz VII – VIII z terenu Gminy Tymbark. Jury konkursu w składzie: Przewodniczący: Pani Dorota Staniszewska oraz członkowie: Pani Dorota Wilk, Pani Anna Kokoszka i Pani Renata Ślimak-Frys dokonało oceny tekstu dyktanda 26 uczestników. Wszyscy uczniowie prezentowali bardzo wysoki poziom umiejętności ortograficznych.  Oceniając teksty brano pod uwagę przede wszystkim: poprawny zapis ortograficzny i interpunkcyjny wyrazów. Po sprawdzeniu prac komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące miejsca.


W kategorii klas II-III:

  • Mistrzem ortografii została: Anna Surdziel - uczennica klasy III  Szkoły Podstawowej im. Józefa Marka w Tymbarku.
  • II miejsce zajęła Laura Orzeł - uczennica klasy II Szkoły Podstawowej im. Józefa Marka w Tymbarku.
  • III miejsce  otrzymała Alina Smaga – uczennica klasy III Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce.


W kategorii klas IV-VI:

  • tytuł mistrza ortografii i I miejsce wywalczyła Małgorzata Wolfinger – uczennica klasy V Szkoły Podstawowej im. Józefa Marka w Tymbarku.
  •  II miejsce zajęła Blanka Stach- uczennica klasy V  Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Piekiełku.
  • III zaś miejsce  zajął Wojciech Sroka - uczeń klasy IV Szkoły Podstawowej im. Józefa Marka w Tymbarku.


W kategorii klas VII - VIII: 

  • tytuł mistrza ortografii i I miejsce zajęła Wiktoria Grzegorzekuczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej im. Józefa Marka w Tymbarku.
  • II miejsce otrzymała Julia Duda – uczennica klasy VIII  Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Piekiełku.
  • III miejsce zajęła Kamila Kubowicz – uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce.


Uroczystego wręczenia nagród dokonali: Wójt Gminy Tymbark - dr Paweł Ptaszek oraz  Pani Halina Dudzik – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich nauczycielom, którzy pomogli uczniom w przygotowaniu się do konkursu.

Wyrazy wdzięczności kierujemy także do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, która ufundowała dla laureatów oraz uczestników konkursu nagrody rzeczowe.


R. Ślimak-Frys