Miłym akcentem zakończenia tegorocznego roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu było wręczenie nauczycielce Annie Kęska i miejscowej placówce oświatowej, którą reprezentuje dyrektor Beata Sułkowska, Medali Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przyznanych przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.


W imieniu ministra medale wręczył Marcin Tatara, pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. Integracji Środowisk Kombatanckich MUW w Krakowie.
Pani Anna Kęska i cała społeczność Szkoły Podstawowej w Podłopieniu w sposób szczególny troszczy się o cmentarz wojenny nr 365 w Tymbarku oraz Miejsca Pamięci Narodowej jak również dba o patriotyczne wychowanie młodego pokolenia.
Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek złożył gratulacje wyróżnionym, podkreślając zaangażowanie dyrekcji szkoły i jej wychowawców w utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej na terenie gminy oraz kultywowanie pamięci o lokalnych bohaterach poległych w okresie I i II wojny światowej.