Cztery firmy złożyły oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Tymbark – tj. budowę placów zabaw w trzech miejscowościach (Tymbark, Zamieście i Zawadka).

Najkorzystniejsze oferty nie przekraczają kwot, które Gmina zamierza przeznaczyć na realizację tych zadań (są to odpowiednio, 57 000 zł – Zawadka, 67 000. zł – Tymbark i 63 000 zł – Zamieście). 


Wszystkie place zabaw mają zostać wykonane w terminie do połowy lipca bieżącego roku. Nowo powstałe obiekty będą wyposażone między innymi w zestawy zabawowe ze zjeżdżalniami, tablice edukacyjne, huśtawki, skałkę wspinaczkową i trampolinę, a także ławki i kosze na śmieci. 


Powstałe obiekty zapewnią najmłodszym właściwy rozwój psychofizyczny, psychomotoryczny i warunki do aktywności ruchowej. Celem projektu będzie ponadto integracja lokalnej społeczności i zachęcanie rodziców i dzieci, rodzeństwa do wspólnego korzystania z placu zabaw i urządzeń gimnastycznych – podkreśla Wójt Paweł Ptaszek.