W dniu 10 czerwca br. Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek podpisał umowy na realizację zadania pn: Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy, które obejmuje budowę trzech ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowości: Tymbark, Zawadka i Zamieście. Przedsięwzięcie dofinansowane jest z PROW na lata 2014-2020.


Wykonawcą inwestycji, wyłonionym w ramach przetargu jest INTERTORG s.c. Paweł Bożek, Daniel Marcinik z siedzibą Sanoku, prace mają zostać wykonane do 16 lipca br., a ich zakres przedstawia się następująco:


- Zamieście (teren obok świetlicy wiejskiej) budowa placu zabaw o powierzchni ok. 281,50 m² : dostawa i montaż urządzeń zabawowych – huśtawki wahadłowej podwójnej, huśtawki wagowej na sprężynach, zestawu zabawowego, skałki wspinaczkowej, trampoliny, tablicy edukacyjnej, ławek, koszy na śmieci; wykonanie utwardzenia terenu w celu zapewnienia komunikacji do placu zabaw, wykonanie nawierzchni z piasku i ogrodzenia placu, wykonanie nawierzchni trawiastej; koszt inwestycji to ponad 81 452 zł w tym dofinansowanie z PROW 38 367 zł;


- Zawadka (plac obok Szkoły Podstawowej) budowa placu zabaw o powierzchni ok. 139,19 m²: dostawa i montażu urządzeń zabawowych – linarium, zestawu ze zjeżdżalnią, huśtawki wahadłowej podwójnej, huśtawki wagowej na sprężynach, sprężynowca konika, tablicy edukacyjnej, ławek, koszy na śmieci; wykonanie nawierzchni z piasku,  wykonanie utwardzenia terenu kostką brukową i wykonanie ogrodzenia placu; koszt inwestycji to ponad 50 674 zł w tym dofinansowanie z PROW 32 244 zł;


- Tymbark (plac przy Przedszkolu Samorządowym) budowa placu zabaw o powierzchni ok. 114,75 m²: dostawa i montaż urządzeń zabawowych – 2 zestawów ze zjeżdżalnią, tablicy edukacyjnej, ławek, koszy na śmieci; wykonanie nawierzchni trawiastej; koszt inwestycji to ponad 47342 zł w tym dofinansowanie z PROW 30 124 zł.