Wczoraj, już po raz czternasty, w Tymbarku zorganizowano Rajd Górski Szlakiem Papieskim na trasie Tymbark - Góra Paproć - Tymbark. W rajdzie udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Tymbarku, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Piekiełku, Szkoły Podstawowej w Podłopieniu, Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku oraz Jednostki tymbarskiego Strzelca wraz z opiekunami. Na tymbarskim Rynku oficjalnego otwarcia rajdu dokonał: Gospodarz Gminy Tymbark Paweł Ptaszek. 


Celem rajdu było uczczenie pamięci Wielkiego Rodaka - Papieża, Świętego Jana Pawła II oraz popularyzacja turystyki w tym ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej na górze Paproć. Młodzież po dotarciu na szczyt góry wzięła udział we Mszy Świętej w intencji uczestników rajdu oraz turystów przemierzających trasę ścieżki, którą z intencji Rady Gminy Tymbark odprawił Proboszcz Parafii Tymbark ks. dr Jan Banach. Po Mszy Świętej nastąpiło oficjalne otwarcie i poświęcenie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej. Tego aktu dokonali: Stanisława Urbańska – Przewodnicząca Rady Gminy Tymbark, Paweł Ptaszek – Wójt Gminy Tymbark i ksiądz Jan Banach – Proboszcz Parafii Tymbark.
Wśród uczestników rajdu mł. insp. ZS Tadeusz Rybka, zastępca dowódcy jednostki tymbarskiego Strzelca przeprowadził konkurs wiedzy: o życiu i działalności św. Jana Pawła II. Ostatnim punktem tegorocznego rajdu było wspólne odśpiewanie ulubionej pieśni Ojca Świętego – BARKI.
Honorowy patronat nad imprezą sprawował Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek.


W Konkursie wiedzy o życiu i działalności Ojca św. Jana Pawła II kolejność miejsc przedstawia się następująco:

Szkoły Podstawowe

1. Izabela Smoter

2. Juliana Zając

3. Błażej Sikoń

4. Anna Rusnak

5. Julia Duda

6. Małgorzata Budacz

Wszyscy uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Piekiełku.


Szkoły ponadpodstawowe:

  • Natalia Napora
  • Emilia Tynus
  • Martyna Piaskowy
  • Marta Jania
  • Amelia Marwart
  • Wojciech Kościelniak

Uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku.


Organizatorami rajdu byli: Jednostka Strzelecka Nr 2007 im. kpt Tadeusza Paolone ZS Strzelec OSW w Tymbarku, Urząd Gminy w Tymbarku oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Tymbarku. Fundatorami nagród dla uczestników konkursów byli: Urząd Gminy w Tymbarku, Lasy Państwowe w Warszawie, Małopolska Organizacja Turystyczna w Krakowie, Firma MASPEX – TYMBARK.
Smaczny posiłek dla wszystkich rajdowiczów przygotowały Panie z koła Gospodyń Wiejskich w Podłopieniu pod przewodnictwem Zofii Jamróz, a trud pieszej wędrówki chłodziły soczki ufundowane przez firmę Maspex – Tymbark.

Robert Nowak