Przedstawiam Państwu raport o stanie Gminy Tymbark, obejmujący podsumowanie działalności Wójta Gminy Tymbark w 2020 roku. Zawiera on w szczególności sprawozdanie z realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy oraz innych działań podejmowanych przez samorząd na rzecz rozwoju Gminy Tymbark. W raporcie zgromadzone zostały dane, przedstawiające demografię, finanse, sprawy społeczne, warunki życia mieszkańców oraz zakres funkcjonowania instytucji wydatkujących środki z budżetu Gminy Tymbark. Raport dotyczy okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
Treść raportu została przedstawiona Radzie Gminy Tymbark w formie papierowej i elektronicznej oraz jest dostępna na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Tymbarku.


Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek


TREŚĆ RAPORTU O STANIE GMINY (PDF, 2,04 KB)