Rozpoczęły się prace remontowe drogi "Do Ujęcia" w miejscowości Podłopień.


Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni betonowej o szer. 3 m wraz z ułożeniem korytek ściekowych. Remont dotyczy odcinka o długości 295 m od drogi krajowej nr 28.
Koszt inwestycji to ponad 167 455 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 100 473 zł.