Uczniowie Szkoły Podstawowej w Tymbarku: Antoni Urbański i Tomasz Frys zostali laureatami XXVI Konkursu Historycznego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy. Droga do sukcesu wiodła przez etap szkolny, rejonowy i wojewódzki.


Na każdym etapie należało rozwiązać test z pytaniami zamkniętymi i otwartymi. Pytania konkursowe polegały na rozpoznawaniu i interpretowaniu różnego rodzaju źródeł historycznych, pracy z mapą, znajomość broni i barwy, architektury obronnej, malarstwa batalistycznego i portretowego, muzyki i pieśni, topografii wojskowej, heraldyki, sylwetki dowódców. Obejmowały również historię Polski i znajomość historii powszechnej.

Gratulacje!

Teresa Wiśniowska