ZAPROSZENIE


      Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się na posiedzeniu w dniu 18 maja 2021 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku.


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Omówienie inwestycji dotyczących:

  • przebudowy ulicy Armii Krajowej,
  • remont Rynku,
  • omówienie spraw bieżących Gminy Tymbark.

3. Wolne wnioski.

4. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Komisji

/-/ Krzysztof Wiśniowski