W pierwszych dniach czerwca uczniowie drugich klas policyjnych przybywali na obozie kondycyjno- szkoleniowym w Porębie Wielkiej, gdzie przez kolejne dni realizowali przygotowaną tematykę szkoleń: doskonalenie kondycji i zasady orientacji w terenie Gorców, elementy samoobrony i walki wręcz, środki przymusu bezpośredniego, techniki interwencji, sztuki walki, posługiwanie się bronią, techniki Krav Maga, elementy kryminalistyki i techniki operacyjne, sprzęt gaśniczy, zasady gaszenia pożarów, sprzęt ochrony osobistej – maski, butle z tlenem, odzież, pierwsza pomoc przedmedyczna – techniki i zasady jej udzielania.


Szkolenie prowadzili instruktorzy z Kielc, PPSP w Limanowej i Tarnowie oraz Zespołu Szkół w Tymbarku.


Młodzież dodatkowo miała okazję zwiedzić park podworski Wodzickich, a także umieszczony na jego terenie Ośrodek Edukacyjny GPN, gdzie codziennie rano wszyscy ćwiczyli sprawność relaksowali się w pięknym otoczeniu przyrody.


Na czas pobytu obozu młodzież zakwaterowana była w Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej.