Data rozpoczęcia: 8 maja 2021 r. godz. 8.30


Akcja organizowana z inicjatywy Radnych Rady Gminy i Wójt Gminy Tymbark. Serdecznie zapraszamy Mieszkańców  do włączenia się!

- zbiórka o godzinie 8.30 na rynku w Tymbarku (przekazane zostaną rękawiczki i worki na śmieci), skąd każdy wyruszy na sprzątnie wybranego przez siebie zakątka Gminy Tymbark,

- proponowane miejsca do sprzątania: teren przy stacji PKP w Tymbarku, tereny przyrzeczne, Góra Paproć, wiata turystyczna na Łopieniu,

- zebrane w ramach sprzątania odpady należy zeskładować w jednym miejscu, zostaną one zabrane przez ZGK.

Zachęcamy Mieszkańców naszej Gminy do porządkowania swojego najbliższego otoczenia: rowów czy obszarów przy drogach, przylegających do swoich posesji. Tylko nasze wspólne działania mogą przynieść oczekiwane rezultaty.