W bieżącym tygodniu zakończone zostały prace remontowe przy drodze gminnej "Kuligówka" w Tymbarku, które polegały na ułożeniu korytek odwadniających na długości ok. 200 m.