Zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Tymbark, które odbędzie się w dniu 23 lipca 2021 r. (piątek) o godz. 11.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tymbark.


Porządek posiedzenia:


1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Uzgodnienie prowadzonych prac przy rozbudowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podłopień.

3. Wolne wnioski.

4. Zakończenie obrad.