Dziś w Urzędzie Gminy w Tymbarku pożegnaliśmy wieloletniego pracownika – Panią Danutę Boczoń, która odeszła na zasłużoną emeryturę.


W imieniu pracowników Urzędu Gminy i GOPS życzenia, gratulacje i podziękowania złożyli Pani Danucie: Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek i Sekretarz Stanisława Kaptur. W swoim wystąpieniach wszyscy zgodnie podkreślili pracowitość i zaangażowanie Pani Danuty w codzienne obowiązki.
Emerytka obchodzi tego roku również jubileusz 40-lecia pracy zawodowej, w tym 27 lat pracy w Urzędzie Gminy w Tymbarku, gdzie zajmowała stanowisko w dziale organizacyjnym, kultury i gospodarki mieniem.
Pani Danusi życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności, zadowolenia z dotychczasowej pracy oraz spełnienia życiowych planów.