Na górze Paproć rozpoczęły się prace przy budowie wiaty turystycznej obok ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej. Prace zostaną zakończone do 15 sierpnia bm.


Budowa wiaty turystycznej i wytyczenie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej naszej gminy – zapewnia Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek. Chcemy stworzyć korzystne warunki dla integracji naszej lokalnej społeczności oraz urozmaicić ofertę rodzinnego spędzenia czasu wolnego w górach.