Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się w dniu 13 lipca 2021 r. (wtorek) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku.


Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Omówienie inwestycji dotyczącej rewitalizacji Rynku w Tymbarku. 

3. Omówienie spraw bieżących Gminy Tymbark. 

4. Wolne wnioski. 

5. Zakończenie obrad. 

 Przewodniczący Komisji 

/-/ Krzysztof Wiśniowski