W związku ze zmianami przepisów ustawy o dowodach osobistych, tylko do 26 lipca 2021 r. można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego korzystając z drogi elektronicznej - za pośrednictwem platformy ePuap na stronie obywatel.gov.pl.


Począwszy od 27 lipca osoba ubiegająca się o dowód będzie musiała osobiście złożyć wniosek o jego wydanie w dowolnym urzędzie gminy na terenie kraju.


Składanie wniosków online zostało czasowo wstrzymane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, jednak możliwości składania wniosków w tej formie nie będzie już możliwe


W związku z powyższym, w celu ułatwienia uzyskania dowodu osobistego Mieszkańcom, z dniem 26 lipca br.,  zapraszamy do Urzędu Gminy w Tymbarku w godzinach:  730 –1530.