Zakończyła się inwestycja pn. Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy, która obejmowała budowę trzech ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowości: Tymbark, Zawadka i Zamieście. Przedsięwzięcie dofinansowane jest z PROW na lata 2014-2020. Powstały obiekty wyposażone w następujące urządzenia:  


- Zamieście (teren obok świetlicy wiejskiej): huśtawkę wahadłową podwójną, huśtawkę wagową na sprężynach, zestaw zabawowy, skałkę wspinaczkową, trampolinę, tablicę edukacyjną, ławki; wykonano także utwardzenia terenu w celu zapewnienia komunikacji do placu zabaw, nawierzchnię z piasku, ogrodzenie placu i nawierzchnię trawiastą; koszt inwestycji to ponad 81 452 zł w tym dofinansowanie z PROW 38 367 zł;


- Zawadka (plac obok Szkoły Podstawowej): linarium, zestaw ze zjeżdżalnią, huśtawkę wahadłową podwójną, huśtawkę wagową na sprężynach, sprężynowca konika, tablicę edukacyjną, ławki; wykonano nawierzchni z piasku, utwardzono teren kostką brukową i wykonano ogrodzenie placu; koszt inwestycji to ponad 50 674 zł w tym dofinansowanie z PROW 32 244 zł;


- Tymbark (plac przy Przedszkolu Samorządowym): 2 zestawy ze zjeżdżalnią, tablicę edukacyjną, ławki; wykonano także nawierzchnię trawiastą; koszt inwestycji to ponad 47342 zł w tym dofinansowanie z PROW 30 124 zł.