Wójt Gminy Tymbark ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:
ds. poboru i rozliczeń opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tymbarku (BIP GMINY TYMBARK)