Trwają prace związane z remontem drogi rolnej „Puty” w Zamieściu.
Zakres zadania obejmuje profilowanie drogi oraz wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na odcinku 729 m.
Inwestycja dofinansowana jest ze środków Województwa Małopolskiego w kwocie 63 164,12 zł. Łączny koszt remontu to ponad 126 300 zł.