W ośmiu placówkach oświatowych na terenie Gminy Tymbark w dniu 7 września w ramach realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego przeprowadzono próbne ewakuacje uczniów i przedszkolaków.


W ewakuacjach udział również wzięli wychowawcy i personel poszczególnych szkół i przedszkoli. Łączna liczba ewakuowanych osób wynosiła ponad 950 osób. Czas trwania ewakuacji wynosił od 2 do 3 minut.


Przebieg próbnych ewakuacji oceniali: asp. Sylwester Sienkiewicz z Komisariatu Policji w Tymbarku, komendant oddziału gminnego straży pożarnych druh Zbigniew Kaptur, inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Urzędu Gminy w Tymbarku Robert Nowak oraz druh Karol Natonek z Jednostki OSP Tymbark. Akcjami w placówkach oświatowych kierowali osobiście dyrektorzy tych placówek.


Przedstawiciele straży pożarnej i policji omówili zasady postępowania w przypadku pożaru i innych nadzwyczajnych zagrożeń. Bardzo wysoko oceniono przebieg ewakuacji we wszystkich placówkach oświatowych w tym zaangażowanie dzieci oraz młodzieży. Przedszkolakom przedstawiciel Policji przekazał światełka odblaskowe ufundowane przez PZU SA.


- Tego typu praktyczne ćwiczenia są organizowane na terenie Gminy Tymbark każdego roku – mówi druh Zbigniew Kaptur, komendant oddziału gminnego ZOSP RP w Tymbarku. Sprawdzamy realność opracowanych w planach założeń oraz przebieg ewakuacji. Jest to bardzo ważny element szkoleniowy jak również praktyczne działanie i kierowanie procesem ewakuacji w placówkach oświatowych w przypadku zagrożeń nie tylko pożarowych – kończy druh Zbigniew Kaptur.

Robert Nowak