Od 23 września na budynku Urzędu Gminy w Tymbarku dostępny będzie całodobowo automatyczny defibrylator. Urządzenie zostało zainstalowane w specjalnie do tego przeznaczonej szafce, utrzymującej optymalne parametry dla AED tzn. w zimie szafka będzie ogrzewana, a w lecie wentylowana. Szafka wyposażona jest w system alarmowy i znajduje się pod nadzorem wizyjnym.


Każdy mieszkaniec gminy może zostać przeszkolony w ramach Obrony Cywilnej z zakresu udzielania pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora. Szkolenie będzie przeprowadzone w najbliższą niedzielę, 26 września, na tymbarskim rynku podczas "Pikniku na pożegnanie lata", przez druhów strażaków OSP Tymbark.
Chętnych serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.
dr Paweł Ptaszek Wójt Gminy Tymbark

Co oznacza skrót AED❓ Automatyczny Elektryczny Defibrylator AED ( automated external defibrillator)

- ZAUTOMATYZOWANY, czyli sterowany komputerowo, według zaprogramowanego algorytmu, który potrafi wykryć zagrażający życiu zbyt szybki rytm serca (migotanie komór serca – VF)

i poinformować ratownika sygnałem głosowym i świetlnym o konieczności defibrylacji.
UWAGA: Po uruchomieniu AED urządzenie automatycznie instruuje i prowadzi ratownika przez cały algorytm reanimacji - nawet gdy nie trzeba defibrylować.
Grafika - rozmieszczenie elektrod na ciele chorego. Z lewej strony poniżej serca. Z prawej strony powyżej serca.

- ZEWNĘTRZNY, czyli działający za pomocą samoprzylepnych elektrod na skórze klatki piersiowej chorego.

UWAGA: po przyklejeniu elektrod można je użyć u tego samego pacjenta kilkakrotnie (elektrody AED są „jednopacjentowe”, nie - jednorazowe).

- DEFIBRYLATOR, a więc urządzenie wysyłające specjalnie opracowany impuls prądu stałego przez elektrody do serca, powodując tym samym powrót normalnego rytmu serca (60-90/min.).


UWAGA: Pamiętaj, by nie dotykać chorego po podłączeniu do AED!