Tegoroczne uroczystości odpustowe w Parafii Tymbark miały szczególny charakter. Przy tej okazji społeczność tymbarska świętowała jubileusz kapłaństwa Proboszczów - Księdza Prałata Józefa Leśniaka, który obchodził 65-lecie kapłaństwa oraz Księdza Prałata Edwarda Nylca, który obchodził 50-lecie kapłaństwa.

Wśród wielu ciepłych słów i serdecznych życzeń skierowanych do Jubilatów nie mogło zabraknąć także tych przekazanych od tymbarskiego samorządu. Przewodnicząca Rady Gminy Tymbark Stanisława Urbańska i Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek podziękowali Jubilatom za ofiarną służbę Bogu, troskę o drugiego człowieka, wszelkie dobro świadczone naszej lokalnej społeczności oraz realizację wspólnych zadań z lokalnym samorządem na rzecz mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży, które będą służyć kolejnym pokoleniom.


źródło fot. tymbark.in