Zwracamy się z prośbą o sukcesywną segregację odpadów komunalnych. Firma „EMPOL” będzie kontrolować oddawane odpady oraz powiadamiać o braku segregacji Urząd Gminy w Tymbarku. W przypadku odbioru niesegregowanych odpadów będzie naliczona opłata 60,00 zł za osobę w miesiącu w którym wykryto nieprawidłowość.


Informujemy, że worki bez naklejki z kodem nie będą odbierane oraz każdy worek musi być zawiązany.


Poniżej przedstawiamy kilka zasad dotyczących segregacji odpadów:

· nie myjemy opakowań, słoików i innych odpadów,

· opróżniamy opakowania z resztek zawartości,

· odrywamy wieczka od pojemników,

· puszki, butelki plastikowe, kartony oraz inne odpady zgniatamy przed wyrzuceniem,

· korki z butelek plastikowych po zgnieceniu ponownie nakręcamy (lekko),

· do BIO nie wyrzucamy mięsa i nabiału, tylko resztki roślinne i skorupki jajek,

· segregujemy tylko czysty papier, brudny i zatłuszczony trafia do ZMIESZANYCH.