Zgodnie z art.11 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 15 września
upływa termin płatności II raty podatku od środków transportowych.

Prosimy o terminowe regulowanie należności.