Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu, które odbędzie się 5 października 2021 r. (wtorek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tymbarku.


Porządek posiedzenia:

  • Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Analiza wniosku do LGD dla Klubu KS Tymbark.
  • Omówienie spraw bieżących związanych z oświata.
  • Wolne wnioski.
  • Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji

/-/ Krzysztof Wiśniowski


Zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Tymbark, które odbędzie się w dniu 6 październik 2021 roku (środa) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tymbarku.


Porządek posiedzenia:

  • Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Opracowanie sposobu rozpatrzenia zgłoszonych petycji.
  • Wolne wnioski.
  • Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Anna Smaga-Trojanowska