Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XXXI Sesję Rady Gminy Tymbark, która odbędzie się w dniu 14 września 2021r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku.


  • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Tymbark na rok 2021.
  • Wolne wnioski.
  • Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.