Podczas Walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego w jednostce OSP Tymbark nastąpiły zmiany w składzie zarządu. Funkcję naczelnika druhowie powierzyli Tomaszowi Kapturowi, który zastąpił na tym stanowisku swojego tatę Zbigniewa Kaptura. Skład zarządu na kolejną kadencję przedstawia się następująco:

Stanisław Przybylski - prezes, Tomasz Kaptur - naczelnik, wiceprezes; Marcin Mrózek - II wiceprezes, Szymon Rybka - zastępca naczelnika, Bogusław Golonka - skarbnik, Jan Kawula - sekretarz, Małgorzata Giza - gospodarz, Zbigniew Kaptur - członek, Roman Smaga - członek, Marek Kulig - członek, Rafał Cygal - członek. 

Komisja Rewizyjna: Czesław Sobczak - przewodniczący, Krzysztof Steczowicz - sekretarz, Czesław Czyrnek - członek.


Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tymbarku zostali: Stanisław Przybylski, Zbigniew Kaptur, Dariusz Molek i Robert Nowak.


W najbliższą sobotę o godz. 9–tej w remizie OSP Tymbark odbędzie się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Tymbarku z udziałem 21 delegatów z jednostek OSP: Tymbark, Podłopień , Zawadka i Piekiełko. Druhowie dokonają między innymi wyboru nowego zarządu oddziału, komisji rewizyjnej oraz delegata na zjazd oddziału powiatowego.


Robert Nowak
żródło zdjęcia: facebook OSP Tymbark