Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Tymbark,


Rozpoczął się sezon grzewczy, a co za tym idzie znacznie zwiększyła się emisja zanieczyszczeń do powietrza. Domowe kominy w przeciwieństwie do zakładów czy spalarni śmieci pozbawione są filtrów, co powoduje, że dym zawiera szkodliwe metale ciężkie, kadm, tlen i dwutlenek węgla, cyjanowodór, chlorowodór, siarkę. Toksyny przenikające do otoczenia nie tylko powodują zanieczyszczenie powietrza, ale również zanieczyszczenie wody i gleby.


Podczas spalania odpadów komunalnych w powietrzu tworzą się pyły zawieszone zawierające substancje toksyczne oraz metale ciężkie (tak zwany smog), mające szczególny wpływ na zdrowie człowieka, np.:


  • spalanie worków foliowych, butelek typu PET czy odpadów z gumy prowadzi do emisji rakotwórczych dioksyn, które mogą wpływać na rozwój chorób nowotworowych;
  • spalanie pianki poliuretanowej prowadzi do emisji cyjanowodoru, który tworzy z wodą kwas pruski; kwas ten powoduje niewydolność nerek, a także uszkadza układ nerwowy;
  • spalanie płyt wiórowych lub sklejek powoduje emisję szkodliwego dla zdrowia formaldehydu; substancja toksycznie oddziałuje m.in. na wątrobę, układ oddechowy, a także układ odpornościowy;
  • spalanie wilgotnych odpadów może wywołać zatkanie przewodów kominowych poprzez osadzanie się sadzy i w efekcie cofnięcie tlenku węgla, co może doprowadzić do zatrucia.

W związku z powyższym rozpoczną się obowiązkowe kontrole domowych pieców i kotłów, które prowadzone będą przez pracowników Urzędu Gminy. Podstawą do przeprowadzania kontroli jest ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 379 ust.1) oraz zapisy uchwały Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. (zwanej uchwałą antysmogową dla Małopolski). Zgodnie z zapisami uchwały aktualnie kontroli należy poddać w roku 2021 - 60 budynków mieszkalnych.


Dodatkowo informuję, że mieszkańcy Gminy Tymbark mogą uzyskać dofinansowanie na wymianę kotła z programu „Czyste Powietrze” Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektowanych źródeł ciepła na paliwa stałe (kocioł na węgiel lub kocioł na biomasę) nie spełniających wymagań Czystego Powietrza na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku. Informacje dotyczące programu „Czyste Powietrze” można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 16 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 lub pod numerem telefonu 18 33 25 141.


Zachęcam do śledzenia na bieżąco stanu powietrza zwłaszcza przy podejmowaniu decyzji o spędzaniu wolnego czasu na zewnątrz. Przypominam, że taką możliwość dają sensory mierzenia jakości powietrza, za pomocą których sprawdzić można: temperaturę, wilgotność i ciśnienie powietrza, stężenie pyłów zawieszonych PM1, PM2.5 oraz PM10. Sensory zlokalizowane są na budynku Szkoły Podstawowej w Tymbarku oraz na budynku Przedszkola Samorządowego. Dane pomiarowe dostępne są na stronie www.tymbark.poraz w bezpłatnej aplikacji na telefonie komórkowym Airly.


Paweł Ptaszek

Wójt Gminy Tymbark