Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek podpisał umowę na "Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gminy Tymbark", który powstanie na terenie ZGK w Podłopieniu.


Wykonawcą zadania, wyłonionym w ramach przetargu, jest firma MONTERO Spółka z o.o.
Zakres robót obejmuje w szczególności: dostawę i montaż wagi przemysłowej do 300 kg (waga elektroniczna) oraz wykonanie wiaty stalowej (roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie fundamentów żelbetowych, zbrojenie fundamentów, izolacja fundamentów, wykonanie posadzki betonowej wiaty, dostawa i montaż konstrukcji stalowej wiaty wraz z pokryciem dachu wiaty).
Termin wykonania zadania to grudzień 2021 r., a jego koszt to ponad 597 000 zł. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.