W dniu 29 października br. z inicjatywy Wójta Gminy Tymbark Pawła Ptaszka odbyło się spotkanie mające na celu ocenę stanu osuwiska w centrum Tymbarku. W ostatnim czasie stwierdzono nowe ruchy osuwiskowe w tym obrębie. Na spotkaniu analizowano kierunki działania służące jego stabilizacji. Osuwisko zagraża głównie drodze powiatowej 1632K Kępanów – Tymbark, cmentarzowi parafialnemu i okolicznym budynkom. W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Paweł Ptaszek, Pan Jacek Gołda - Dyrektor Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Pan Jarosław Kos – przedstawiciel Oddziału Karpackiego Państwowego Instytutu Geologicznego w Krakowie, Pan Wojciech Włodarczyk – Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, Pan Czesław Kawalec - Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, Pan Grzegorz Pach – Z-ca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, Pan Piotr Wąsik – Geolog Powiatowy,Pani Katarzyna Pierzga – Dyrektor RZGW Wody Polskie Oddział w Nowym Sączu, Pan Wiktor Franczyk – Przedstawiciel Wód Polskich Rejon Limanowa, Przewodnicząca Rady Gminy Tymbark Pani Stanisława Urbańska, Ks. proboszcz parafii w Tymbarku Jan Banach, Kierownik Referatu Inwestycji Pan Zbigniew Kordeczka, oraz pracownicy UG w Tymbarku.