Wójt Gminy Tymbark uprzejmie przypomina, że 31 października 2021 r. upływa termin płatności IV raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Prosimy o bieżące regulowanie zobowiązań.


Przypominamy także, że od stycznia br. zmianie uległy numery indywidualnych rachunków bankowych, na które należy uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym prosimy o zwrócenie uwagi, czy dokonywane wpłaty uiszczane są na właściwy numer rachunku bankowego.