Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się 14 października 2021 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku.


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Analiza projektów uchwał na XXXII Sesję Rady Gminy Tymbark oraz wypracowanie

opinii do przedstawionych projektów.

3. Wolne wnioski.

4. Zakończenie obrad.

/-/ Krzysztof Wiśniowski