Informujemy, że zakończyły się prace związane z modernizacją drogi gminnej Sowy w Zamieściu. Zakres robót obejmował w szczególności: roboty rozbiórkowe, wykonanie elementów odwodnienia, roboty montażowe, wykonanie podbudowy i nawierzchni.


Firmą, która wykonała zadanie, wyłonioną w ramach przetargu, jest PPUH "DROG-BET". Koszt inwestycji to ponad 220 500 zł.