Trwają prace związane z wykonaniem otworu wiertniczego w miejscowości Piekiełko - do głębokości 100 m p.p.t. - w celu ujęcia wód podziemnych. Odwiert wykonuje firma „HYDROEL”, a wartość robót to ok. 83 000 zł. Termin wykonania przewidziany jest na koniec listopad br.