W związku z oszczędnościami powstałymi w budżecie gminy w pierwszym naborze wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, Wójt Gminy Tymbark informuje Mieszkańców o możliwości składania dodatkowych wniosków o dotację na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/dob.


Wysokość dofinansowania wynosi do 80% poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 5 000 zł. Termin wykonania oczyszczalni i rozliczenia dotacji upływa 30 listopada 2021 r.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Tymbarku - pokój nr 16 - lub telefonicznie pod numerem telefonu: 18 33 25 141.