Gmina Tymbark otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej Przymiarki (nad cmentarzem w Podłopieniu). Dotacja wynosi: 173 542 zł.


W związku z tym, 16 listopada, ogłoszony został przetarg na wykonanie remontu drogi. Termin składania ofert mija 1 grudnia br.


Zakres robót obejmował będzie m.in.: wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych, robót ziemnych, wykonanie elementów odwodnienia, podbudowy i nawierzchni. Zadanie ma zostać zrealizowane do czerwca przyszłego roku.