Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tymbark na lata 2021-2026”. Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Wyznacza cele strategiczne, operacyjne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizować skutki negatywnych zjawisk występujących na obszarze Gminy.


Konsultacje prowadzone będą od dnia 23 listopada 2021 r. do 6 grudnia 2021 rw formie zbierania uwag, poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczna na adres e-mail: gopstymbark@onet.eu lub złożenia w formie pisemnej na formularzu konsultacji społecznych (załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.158.2021 Wójta Gminy Tymbark z dnia 22.11.2021 r.).


Przekazane opinie i uwagi zostaną poddane szczegółowej analizie, a uzasadnione propozycje zmian zostaną wprowadzone do ostatecznej wersji dokumentu.


ZARZĄDZENIE NR 0050.158.2021 WÓJTA GMINY TYMBARK z dnia 22 listopada 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Tymbark dotyczących projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tymbark na lata 2021-2026