Za zajęcie II miejsca w grupie II w klasyfikacji generalnej XIII Tygodnia Sportu dla Wszystkich – XXVII Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2021 r.  - Gmina Tymbark otrzymała nagrodę w wysokości 5 000 zł.


Środki pochodzące z Ministerstwa Sportu zostaną przeznaczone na dofinansowanie pikniku sportowo-rekreacyjnego organizowanego w ramach promocji hasła Żaden lek nie zastąpi ruchu.


W dniu 4 grudnia 2021 r. Urząd Gminy w Tymbarku i Szkoła Podstawowa w Tymbarku będą organizatorami Mikołajkowego turnieju tenisa stołowego w hali sportowej w Tymbarku, na który już serdecznie zaprasza Wójt Gminy Paweł Ptaszek. Szczegóły będą dostępne w terminie późniejszym na stronie tut. Urzędu Gminy.

Robert Nowak