11 listopada uczniowie klasy 3a Szkoły Podstawowej w Tymbarku wzięli udział w niezwykłej lekcji żywej historii. Dzięki zaangażowaniu pana Jacka Majerskiego, jego współpracowników, grupy wolontariuszy oraz Fundacji PZU uczniowie uczestniczyli w projekcie „Pociąg Wolności – pociągiem do historii, czyli pierwsze spotkania z prawdziwą historią młodych patriotów.”


Przygodę rozpoczęliśmy o godzinie 8.00 na stacji PKP w Tymbarku, oczekując na przyjazd Pociągu Wolności, który w ramach obchodów 103. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, 11 listopada wyruszył na trasę dawnej kolei transwersalnej z Chabówki do Nowego Sącza w swój pożegnalny przejazd, w którym mogliśmy uczestniczyć. W pociągu dzieci oprócz niezapomnianych wrażeń i przeżyć związanych z jazdą historycznym składem dowiedziały się wielu ciekawostek dotyczących tej trasy i jej historii, uczestniczyły w pogadance na temat Święta Niepodległości, konkursie wiedzy dotyczącym marszałka Piłsudskiego, mogły też osobiście spotkać się z „marszałkiem Piłsudskim”, który podróżował tym pociągiem. W trakcie podróży uczniowie śpiewali znane im pieśni legionowe, pozdrawiali chorągiewkami podziwiających przejazd pociągu. Radość i spontaniczność dzieci udzieliła się innym pasażerom oraz obsłudze pociągu. Po przyjeździe do Nowego Sącza mogliśmy spotkać się z grupą rekonstrukcyjną ubraną w stroje z epoki. Zaśpiewaliśmy też w towarzystwie ludowej kapeli pieśń „Rozkwitają pąki białych róż”, otrzymując brawa od zgromadzonych tam pasażerów i turystów. Następnie autobusem udaliśmy się w dalszą podróż, gdzie czekało na nas mnóstwo innych atrakcji. Najpierw odwiedziliśmy cmentarz wojenny numer 350 w Nowym Sączu oraz kwaterę legionistów, gdzie zapaliliśmy znicze. Potem zatrzymaliśmy się jeszcze na cmentarzu wojennym numer 347 w Barcicach. Teraz czekały już tylko pozostałe niespodzianki tego dnia - przejazd do Rytra i zwiedzanie ruin zamku, ciepły posiłek i wizyta na „Bobrowisku” w Starym Sączu. W drodze powrotnej uczniowie zostali obdarowani mnóstwem prezentów, wspaniałych książek o tematyce historycznej. Był to trochę nietypowy sposób na uczczenie Święta Niepodległości, ale jakże ciekawy i wyjątkowy.


Składamy ogromne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej wycieczki. Dziękujemy też paniom wolontariuszkom - Dorocie Zegan, Annie Dyga, Renacie Wiktor, Agnieszce Majerskiej, Magdalenie Kęsce za przygotowanie nagród, materiałów historycznych, zapewnienie bezpieczeństwa podczas wycieczki. W ocenie uczniów była to „najlepsza wycieczka na świecie”.


Uczniowie klasy 3a wraz z wychowawczynią Aliną Dziadoń