W minionym tygodniu Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek podpisał umowę - z firmą Empol - na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położnych na terenie Gminy Tymbark, na rok 2022.


Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej, wzroście cen towarów i usług Samorząd Gminy Tymbark, mając na uwadze Mieszkańców, zadecydował o nie zwiększaniu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.


W związku z tym stawki, podobnie ja w latach ubiegłych, będą wynosić w roku 2022 - 20 zł od osoby lub 19 zł od osoby dla gospodarstw posiadających kompostownik.