Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się 6 grudnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku.


Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Analiza projektów uchwał na XXXIII Sesję Rady Gminy Tymbark oraz wypracowanie opinii do przedstawionych projektów.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Wiśniowski